Školiace videá softvéru FieldGenius pre geodetické merania v teréne. Ušetrite až 30% času a peňazí použitím softvéru FieldGenius!!!

Súbor s videami na stiahnutie do Vášho počítača z merania v teréne s FieldGenius 6/2009 (132MB)

Súbor s videami na stiahnutie do Vášho počítača so školením FieldGenius 1/2009 (90MB)

Súbor s videami na stiahnutie do Vášho počítača so školením FieldGenius 7/2009 (75MB)

Video FieldGenius - Spustenie programu FieldGenius.

Video FieldGenius - Nová zákazka a postavenie prístroja na stanovisku.

Video FieldGenius - Nová zákazka, definovanie miestneho súradnicového systému a postavenie prístroja na stanovisku.

Video FieldGenius - Popis práce v mapovom a meračskom okne.

Video FieldGenius - Meranie líniových prvkov 1.

Video FieldGenius - Meranie líniových prvkov 2.

Video FieldGenius - Tvorba rôznych druhov spojenia: čiara, krivka a oblúk.

Video FieldGenius - Funkcie pre prácu s bodmi.

Video FieldGenius - Funkcie pre prácu s čiarami.

Video FieldGenius - Rôzne druhy meračských metód.

Video FieldGenius - Funkcie pre prácu so zoznamom súradníc.

Video FieldGenius - Vlozenie a oprava bodu v zoznamome súradníc.

Video FieldGenius - Vlozenie bodu do zoznamomu súradníc kliknutim do mapy.

Video FieldGenius - Hlavné menu a Geodetické výpočty.

Video FieldGenius - Vytýčenie bodu.

Video FieldGenius - Import a export zoznamu súradníc a mapy.

Video FieldGenius - Tvorba nového kódu v knižnici kódov.

Video FieldHawk - Spárovanie dvoch vysielačiek a nastavenie komunikačných parametrov.
Geodeti POZOR, šetrite čas a peniaze!!!
Ušetrite až 30% času a peňazí pri meraní, vytyčovaní a spracovaní geodetickej zákazky !!!

Pýtate sa. Ako je to možné ???
Určite nám zavolajte alebo pošlite email.

Možnosť predvedenia softvéru FieldGenius u Vás vo firme, zavolajte nám na tel. 0905 661256.

Osobne Vám softvér FieldGenius predvedieme s Vašou totálkou a GPSkom a dáme Vám demoverziu. Zabudnite na meračský náčrt. Predstavte si, že mapujete, vytyčujete a robíte geodetické výpočty priamo v teréne rovnako pohodlne a rýchlo ako v Microstatione, Autocade, Kokešovi, Geoplote, Geuse.

Ručíme za to, že ušetríte čas a peniaze.
Cena za poľný počítač s Windows Mobile 5 aj so softvérom FieldGenius 1500 EUR.

Softvér  FieldGenius je celosvetovo najefektívnejší geodetický softvér na meranie v teréne, ktorý pracuje na ľubovoľnom poľnom počítači s operačným systémom Windows Mobile. Softvér FieldGenius sa dá používať so všetkými totálnymi stanicami a GPS prístrojmi (JAVAD, Trimble, Topcon, Leica, Nikon, Sokkia, Pentax, Zeiss, Geodimeter...)

Pripojte k Vašej "starej 15 ročnej" totálke  softvér FieldGenius a merajte digitálne, bez papierového náčrtu a vytvorte digitálnu mapu priamo v teréne !!! Predstavte si, že mapujete a vytyčujete rýchlejšie o 30%. Využite naplno váš starý prístroj a nekupujte nový.

Doplňte softvér FieldGenius o dve Bluetooth vysielačky s dosahom 300 m a merač pri totálnej stanici nebude robiť nič iné len cieliť na stred zrkadla (aj neskúseného brigádnika naučíte veľmi rýchlo cieliť). Zrkadlo kladie na body a zároveň meria skúsený pracovník. Vaša meračská dvojica sa bude skladať z "neskúseného cieliča na zrkadlo" a jedného profíka geodeta.

Softvér FieldGenius  má nasledovné funkcie: 21 meračských módov, vytvára priamo 3D mapu, 3D pohľadové funkcie, do meračského zápisníka zaznamenáva kompletné meranie, meria a počíta polygónové ťahy, GPS lokálna transformácia, história výpočtov, všetky druhy geodetických výpočtov aké poznáte vrátane výpočtu kriviek na cestách, vytyčovanie bodov, priamok, terénu, svahov, vytyčovací protokol, kompletnú grafickú tvorbu a vytyčovanie 3D ciest, databáza meraných bodov, filtrovanie bodov podľa kódov, pripojenia DXF a LandXML súboru, vytyčovanie priamo z DXF a LandXML súboru, pripojenie transformovaných obrázkov vo formáte JPG, TIFF, tvorba a vytyčovanie digitálneho modelu terénu, import a export zoznamu súradníc v textovom tvare, výsledok mapovania je súbor DXF s čiarovou kresbou, export kresby do LandXML, Shapefile, jednoduchá tvorba knižnice kódov priamo v teréne, všetky funkcie, ktoré si viete predstaviť máte priamo v teréne, každý úkon vykonáte na jeden alebo dva kliky perom na obrazovke, neuveriteľná funkčnosť, pozri si videá na www.villa.sk.