V I L L A  s.r.o.
Kto sme Naše služby Referencie Kontakty

 

 

Úcelové mapy Geometrické plány Inzinierska geodézia Fotogrametria Iné

Geometrické plány

  • geometrické plán na majetkoprávne usporiadanie
  • geometrický plán na rozdelenie pozemkov
  • geometrický plán na zameranie ku kolaudácii
  • geometrický plán na vyznačenie vecného bremena

     

    ml0033
  •