V I L L A s.r.o.
Kto sme Naše služby Referencie Kontakty

 

 

Účelové mapy Geometrické plány Inzinierska geodézia Fotogrametria Iné

Inžinierska geodézia

 • geodetické práce pre investora stavby
 • geodetické práce pre dodávateľa stavby
 • tvorba vytyčovacej siete
 • priestorové vytýčenie stavieb
 • výpočet kubatúr
 • podzemné a nadzemné vedenia
 • meranie posunov stavebných objektov
 • zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov
 •  

  ml0039